Biocyclische-Veganlandbouw 

Bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Workshops, cursussen en jaaropleiding

Volg workshops en cursussen over  telen zonder plantaardige mest, bodembeheer en maximale biodiversiteit. 

Leden van het netwerk zijn bezig met het ontwikkelen van allerlei workshops en andere vormen van educatie.

Huidige workshops en cursussen

1. Akkerbouw en grootschalige groenteteelt

Volg de workshop 100% plantaardige mest

Bekijk vast een voorproefje in de online workshop van een half uur van Biologisch Netwerk met Joost van Strien in de Biokennisweek van 2021. Joost laat zien hoe hij is omgeschakeld naar biologisch, naar biodynamisch, hoe hij is gestart met onbereden teeltbedden, zaaien onder compost en experimenteerde met maaimeststoffen. Daarna volgden intensieve omschakelprocessen naar niet kerende grondbewerking en vanaf 2020 naar volledig plantaardige bemesting. Begin 2021 ontvingen Joost en Christiaan de certificering voor het Biocyclic Vegan Keurmerk.

Ingrid Veeman van Biologisch Netwerk vraagt hem ook naar zijn motivatie voor en ervaringen tot nu toe met vegan landbouw; “Ik wil niet meer afhankelijk zijn van dierlijke mest,” vertelt Joost. Hij verwacht dat een groeiend aandeel plantenteelt in onze menselijke consumptie belangrijk wordt bij de transitie van de landbouw. In de online workshop vertelt hij over zijn boerderijpraktijk, hoe zijn bodembeheer zorgt voor klimaatbestendig en klimaatpositief telen en over hoe dit invulling krijgt in zijn vruchtwisseling en bedrijfseconomie.  Kijk op de website van BioAcademy.nl voor de eerstvolgende workshop werken met 100% plantaardige mest. 

Najaar 2021: Workshop 100% plantaardige mest

Workshop ‘100% plantaardige mest’ : werkwijze, opbrengsten, kosten & ervaringen

Boerderij Zonnegoed is één van de praktijkbedrijven die helemaal geen dierlijke mest meer gebruikt. Joost van Strien kuilt de vlinderbloemigen in en rijdt deze als meststof weer uit, waardoor hij zelfvoorzienend voor de stikstof is. De overige mineralen vult hij aan met compost. In de workshop kijkt hij met de deelnemers nader naar de opbrengsten onder verschillende omstandigheden en bij verschillende gewas soorten, alsook naar de kostprijs ervan. Ook komen bewerkingsmomenten aan de orde en is er volop ruimte voor vragen van de deelnemers.

Bekijk de infofilm:

Kijk voor meer info op de site van BioAcademy.nl


2. Kleinschalige tuinderij

Op dit moment zijn er bv op Permacultuur tuinderij de Voedselketen een aantal (korte) workshops te volgen:

'Werken aan een betere bodem' en masterclass bodemvoedselweb onder de microscoop.   
Zie hier voor meer info: http://devoedselketen.nl/met-een-cursus/

Op Tuinderij De Ommuurde Tuin is een Nederlands en Engelstalig master-tuinderscursus te volgen:
Cursus Agro-ecologie in Praktijk.   

Graag vermelden wij hier ook educatieve programma's van derden die goed aansluiten bij het netwerk van Bio-vegan boeren en telers. 

- Basis- en jaarcursus Voedselbossen: www.voedselbosbouw.org 
- Masterclass Strokenteelt: www.bioacademy.nl 
- Workshops over de bodem en composteren van Mark Siepman


Wetenschappelijke bronnen
Wetenschappelijke bronnen van internationaal onderzoek kan je hier vinden 


 

 

E-mailen
Bellen