Biocyclische-Veganlandbouw 

Bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Welkom op de website Biocyclische-Veganlandbouw.org 

Hier kun je meer te weten komen over de basisprincipes van biocyclische-veganteelt, de biocyclische vegan richtlijnen, gecertificeerde productie- en verwerkingsbedrijven, leveranciers en de partnerorganisaties die samenwerken als onderdeel van het International Biocyclic Vegan Network.

BIOLOGISCHE LANDBOUW OP BASIS VAN ETHISCHE EN DUURZAAMHEIDSPRINCIPES

Biocyclische Veganlandbouw
Biocyclische veganlandbouw is een puur plantaardig én biologisch landbouwsysteem. Deze teeltvorm maakt geen gebruik van productiedieren en maakt geen gebruik dierlijke meststoffen. Ook wordt de nadruk gelegd op bevorderen van biodiversiteit, gezond bodemleven, humusopbouw en het maximaal sluiten van organische kringlopen. 

Sinds november 2017 is de Biocyclic Vegan Standard wereldwijd beschikbaar als een mondiaal standaard voor veganistische (vegan) én biologische landbouw, geaccrediteerd door in de IFOAM Family of Standards


Doe mee met NoShit Food.

Onze Biocyclic Vegan teler Joost van Strien en zijn team maken NoShit groente-zonder gebruik van dierlijke mest en dierlijke input. Via crowdfunding startte Joost onlangs met de verkoop van zijn eerste bio-vegan oogst via CrowdAboutNow en haalde in 40 dagen het maximale bedrag van 25.000 euro op. Dat is mooi nieuws! Maar het gaat de boeren uit Ens vooral om zoveel mogelijk deelnemers, zodat ze aan alle retailkanalen  kunnen laten zien dat er naast regulier & biologisch er nu ook #Noshit producten met Biocyclic Vegan keurmerk beschikbaar zijn. De groenteboxen van Joost en zijn team worden in heel Nederland thuisbezorgd.  Doe mee en kijk voor meer info op NoShit Food en Zonnegoed.nl


Mark van Hove ontvangt Biocyclic Vegan-keurmerk

Vlaamse bioboer teelt vegan!

Bioboer Mark van Hove gebruikt alleen plantaardige meststoffen en ontving in oktober als eerste Vlaamse teeltbedrijf het internationale Biocyclic Vegan-keurmerk voor de kruiden- en groententeelt. Dat betekent dat de telers werken volgens een biologische, plantaardige landbouwmethode die geen productiedieren gebruikt. De verse producten van Mark van Hove gaan exclusief naar Foodmaker.be en worden verwerkt in de vele verse gerechten voor hun restaurants en voor Delhaize.

Mark is al jaren aan de slag met plantaardige bemesting. Voor hem was die keuze logisch: "Kruiden worden meermaals geoogst tijdens het seizoen (lees: om de 3 à 4 weken). Hierdoor verarmt de bodem en moet je ergens halverwege het seizoen extra voedingsstoffen bijgeven. Doe je dit met dierlijke mest, dan riskeer je dat er nog schadelijke bacteriën (denk aan E. Colli e.d.) en andere shit op je kruiden zitten bij de oogst..."

Daarom werkt hij van meet af aan met Vlaco gecertificeerde, plantaardige compost. Bovendien verbetert hij hiermee het C-gehalte en het humusgehalte van zijn velden. Achteraf bleek dit de enige juiste keuze te zijn: bij geen enkele controle werden er pathogene residuen aangetroffen en telkens bleek de bodem steeds verder te verbeteren. Het bedrijf teelt nu op die manier onder andere zoete aardappelen, vele soorten verse kruiden en eetbare bloemen.

Bijzonder trots is Mark momenteel op de eerste geslaagde teelt van bio-gember en bio-kurkuma op Vlaamse bodem, met oogstgewichten die de stoutste verwachtingen overstijgen. Ook hier speelde de keuze van de juiste plantaardige compost een hoofdrol. Het bedrijf ging van bij de start voor biologische certificatie en zet nu de logische verdere stap naar het Biocyclic-Vegan keurmerk.

Lees het artikel verder op Biojournaal.nl


Kom op bezoek bij Boer Joost in Ens op 18 september!

Boer Joost is met Zonnegoed de eerste officiële veganistische boer van Nederland. Dit betekent dat zijn groente zonder sh*t zijn.  Zonder bestrijdingsmiddelen, kunstmest of dierlijke mest. Voor duurzaamheid is dit juist de sh*t!  Je bent welkom op 18 september. Ben jij erbij? 

Caring Farmers en Lekker Boer nodigen u uit voor een Foodcamp op Zonnegoed het bedrijf van Joost van Strien. Foodcamps zijn een leuk en leerzaam middagje uit voor alle leeftijden. Samen met boer Joost oogst je je eten bij elkaar dat je vervolgens ter plekke met een echte chefkok bereidt. Kinderen kunnen zich helemaal uitleven tijdens een bootcamp, letterlijk in beweging komen voor hun eten. Vervolgens gaan we samen op avontuur. Terwijl de kinderen kijken wie de meeste beestjes kan ontdekken, beantwoordt boer Joost al jullie vragen: waarom is de bodem zo belangrijk? Waarom is hij op deze manier gaan boeren?

Welkom zijn alle leeftijden, met of zonder kinderen – voor ieder is het een leuk en leerzaam middagje uit! Ben jij Caring Consument? Controleer dan de nieuwsbrief voor een gereduceerd tarief! In het najaar kan je op zaterdag middag komen spelen, leren en eten bij de volgende caring farmers. Zie de website van Caring Farmers: www.caringfarmers.nl/foodcamps2021/


Biocyclische veganlandbouw is in opkomst
Biocyclische veganlandbouw is in het buitenland al sinds de jaren negentig in opkomst, maar groeit ook in Nederland. Zonnegoed gebruikt alleen plantaardige meststoffen en ontving als eerste Nederlandse akkerbouwbedrijf het internationale Biocyclic-Vegan-keurmerk. De in Nederland nieuw opgerichte beweging No Shit Food Movement wil meer bekendheid geven aan vegan groente.

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/08/17/biocyclische-veganlandbouw-is-in-opkomst


Deel jij onze droom om van No Shit Food een nieuwe beweging te maken?
Op dit moment is de belangrijkste stap om zoveel mogelijk mensen te laten zien dat vegan groente helemaal de shit is. Daarom willen we een beweging starten en meedenkers om ons heen verzamelen. Help je mee?
Samen maken we biologische groente plantaardig Join the No Shit Food Movement

JOIN THE FOOD MOVEMENT ROOTING FOR VEGAN VEGETABLES op Noshitfood.nlJune 1-2, 2021, International Grow Green Conference – Online – (SAFE Food Advocacy Europe, Brussels)

 
Eerste Biocyclic Vegan Standard keurmerk voor Zonnegoed in Ens

Joost van Strien uit Ens is de eerste boer in heel Nederland die het Biocyclic Vegan-keurmerk krijgt voor de groenteteelt. Dat komt omdat zijn groenten honderd procent plantaardig zijn geteeld. Dat betekent dat de agrariër geen dierlijke mest gebruikt.

Van Strien is mede-eigenaar van het bedrijf Zonnegoed in Ens dat 93 hectare groot is. Al 25 jaar is hij een biologische boer. Hij teelt verschillende soorten groenten zoals aardappelen, uien, pompoenen, peen, pastinaak en rode bieten. Nu is hij meer dan een biologische boer. Van Strien: "Ik ben een bio-Vegan boer." Dat is een combinatie van biologisch en veganistisch.

Lees hier verder en bekijk het filmpje Meer dan Biologisch -  De toekomst is aan plantaardig 
Theo Grent 

Ook een aanrader is het boek: 'Growing Green' van Jenny Hall Iain Tolhurst. Dit boek is online verkrijgbaar en rechtstreeks te koop bij Vegan Organic NetworkZoek in EU je vegan farm, shop, handelaar, bereider of organisatie op www.Vegan-Farming.org


Biocyclische veganteelt - Biologische én vegan landbouw van het veld

Het keurmerk "Biocyclic Vegan Standard" geeft de consument de zekerheid dat de producten die op deze manier worden gelabeld niet alleen biologisch maar ook volgens veganistische principes worden geteeld.  

Biocyclische veganteelt biedt telers die met hun traditionele managementmethoden in relatie tot milieu, klimaat, dierenwelzijn en gezondheid steeds meer tegen grenzen aanlopen, een gewaarmerkte en praktische oplossing en daarmee perspectief voor een toekomstgerichte transitie.

Hoewel Biocyclische Veganteelt nog een jong initiatief is, zijn de eerste bedrijven in Europese landen gecertificeerd. Daarnaast zijn er verschillende handelspartners en verwerkers die zich inzetten voor het doorontwikkelen van een marketingstructuur voor de Biocyclische Vegan producten. In Nederland is er reeds één teeltbedrijf gecertificeerd en in Vlaanderen zijn er teeltbedrijven in omschakeling. Verschillende producten met het Biocyclic Vegan Standard keurmerk zijn online verkrijgbaar.  Wij werken aan meer afzetkanalen zowel online als offline. 

 In verschillende Europese landen zijn er netwerkorganisaties zoals in Duitsland. Frankrijk, Zweden en Griekenland almede het International Biocyclic Vegan Network.


Biocyclische veganteelt is goed voor ...

… het klimaat
Telers met het Biocyclic Vegan keurmerk maken geen gebruik van productiedieren, en maken geen gebruik van dierlijke meststoffen en hulpstoffen van dierlijke oorsprong.  Voor de puur plantaardige bodemopbouw wordt er gebruik gemaakt van kwaliteitscompost, eigen maaimeststoffen zoals gras/klaver en teelt van stikstofrijke groenbemesters. Met Biocyclische humusbodem en zijn koolstof-bindend vermogen levert de Biocyclische veganteelt een effectieve bijdrage aan klimaatbescherming.


…het water
Door geen gebruik te maken van veeteelt en geen dierlijke mest wordt het bijbehorende nutriëntenoverschot in de bedrijfscyclus vermeden. Bovendien, door het gebruik van bijvoorbeeld rijpe compost van plantaardige oorsprong en Biocyclische humusgrond, die wordt gekenmerkt door een fysiologisch stabiele moleculaire structuur, wordt uitspoeling, zoals b.v. van nitraat, sterk gereduceerd. Beide kunnen leiden tot een verbetering van de grondwaterkwaliteit en helpen de eutrofiëring van oppervlaktewateren tegen te gaan.

…de grond
Biocyclische veganteelt betekent het behouden of herstellen van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Dit gebeurt door een hoge aanvoer van organisch materiaal in verschillende vormen zoals door groenbemesting en het verspreiden van rijpe, puur plantaardige compost zodat de bodem beschermt wordt tegen erosie, uitdroging, bevordering van koolstofbinding en permanente humus. 

... biodiversiteit
Het realiseren van een natuurlijk ecologisch evenwicht is een belangrijk uitgangspunt voor preventieve gewasbescherming en ter bevordering van de biodiversiteit. Op Biocyclisch vegan gecultiveerde gebieden neemt de biodiversiteit met sprongen toe, wat wordt bereikt door ruime vruchtwisselingen, gemengde teelten, strokenteelt, ondiepe grondbewerking, het creëren van hagen en bloemstroken en het creëren van een natuurlijke habitat binnen het landbouwgebied.

…de dieren
Op Biocyclische vegan teeltbedrijven zijn er geen productiedieren. Er worden dus ook geen dieren gebruikt voor de productie of geslacht. Ook worden er in de teelt geen hulpstoffen gebruikt op basis van slachtafval. Daarentegen biedt de Biocyclische veganteelt een prettige leefomstandigheden voor alle dieren, niet alleen voor miljarden micro-organismen in de bodem, maar ook voor vele andere wilde dieren zoals vogels, zoogdieren, wilde bijen, vlinders en (zeldzame-) insecten. 

… gezondheid
Door geen gebruik te maken van productiedieren wordt het risico op besmetting sterk gereduceerd. Denk hier bij aan medicijnresten uit de veehouderij (bv. antibiotica) en de pathogene, soms multiresistente ziektekiemen zoals de zoönotische infecties. Ook is er nihil vervuiling doordat er geen gebruik wordt gemaakt van (vloeibare-) dierlijke mest en slachtafval.
Juist een gezonde bodem draagt bij aan de gezondheid van de mens door middel van veerkrachtige, vitale en voedselrijke planten; volgens het motto "Van de gezonde bodem naar gezonde planten naar gezonde mensen".

... wereldvoedsel zekerheid
Door voortdurend de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, de productiviteit te verhogen en door de introductie van teeltmethoden die in evenwicht zijn met de natuur is er een efficiënt en natuurlijk landgebruik mogelijk.  Het telen van plantaardige voeding zal uiteindelijk meer mensen toegang geven tot voeding en zal uiteindelijk meer gelijkheid geven. Zo kan de Biocyclische veganteelt een duurzame bijdrage leveren aan de wereldwijde voedselzekerheid.

Biocyclische Veganlandbouw draagt bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's)
Om meer te weten te komen, klikt u hier of op de afbeelding


 

 


 

E-mailen
Bellen